הסכם שמירת סודיות

חברת________________ , מתחייבת בזאת בפני חברת J&DSON לשמור על סודיות המידע המועבר אליה. המידע כולל שמות ספקים, מחירים, יצרנים אלטרנטיביים וכל נתון נוסף המופיע בטבלת התמחור.
חברת _______________, מתחייבת בזאת, לא להעביר את המידע לצד שלישי, ללא אישור בכתב
מחברת   J&DSON .
חברת _______________, מתחייבת, שאותה מידת סודיות, המוסכמת על חותם מסמך זה, חלה גם על עובדי החברה.   

עלויות ותנאי תשלום:

עלות התמחור הכולל  טבלה מפורטת של עץ מוצר יחיד ומנת ייצור, ממוין על פי ספק, מחיר, עלות עודפים והמלצה לגודל מנה אופטימלי לייצור, הינה 250$.
עלות תמחור מהיר, עד 72 שעות, להערכת עלות ראשונית, הינה 100$ (לפי 4 ₪ לדולר).
עלות שירותי רכש הכוללים איתור רכיבים, הנדסת רכיבים, איתור ספקים רלוונטים לרכיבים בדידים ורכישתם, שלא במסגרת עץ מוצר מתומחר, הינה %5  מערך העיסקה.
עלות שירותי רכש הכוללים הצעת מחיר, הפקת הזמנה בשם הלקוח, מעקב ותיאום אספקה הינה 25$ לשורת הזמנה.

חברת J&DSON תפיק ללקוח חשבונית על הסכום הנ"ל,  בתנאי תשלום של שוטף +30 יום.

באו על החתום:
J&DSON                                              
יניב  עברון - CEO
972-50-4724927
972-4-8345543
ע.מ 055406680

 
חדשות האתר

ק.ב.מ רכש רכיבים אלקטרוניים

חברת ג'אדסון הינה קבלן משנה לרכש רכיבים אלקטרונים. החברה מתמחה בנושא תמחור עצי מוצר, פעילות רכש מקיפה והורדת עלויות עבור פרויקטים בארץ ובחו"ל

הקישו כאן
תשובות מהירות, מלאיים אמיתיים, מחירים אטרקטיביים

לו"ז צפוף לגמר פיתוח? זקוק לפריט, אך מועד האספקה הוא 12 שבועות? העברת בזמן את רשימת החלקים להנדסה אבל דווקא הפריט הקריטי לא קוטלג? צריך רק 10 יחידות אבל מינימום הספק הוא 250 יחידות? התפ"י לא שחרר את ההצטיידות בזמן והרכש מטפס על הקירות? לנו יש פתרון עבורך

הפתרון - ג'אדסון רכש רכיבים